Bart Vermeulen

Weblog
Bart Vermeulen

donderdag 24 juni 2010, 22.48 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

RijnLandRoute en RijnGouweLijn op losse schroeven

De SP krijgt vaak gelijk. Gaat het over de integratie, de marktwerking in de publieke sector, de kredietcrisis… de SP krijgt gelijk in haar analyse en voorspellingen. Achteraf. Als het leed al geleden is. En veel geld verdwenen is. En het vertrouwen in de politiek nog lager is geworden.
Kortom, daar hebben we als samenleving geen reet aan. Het is goed om te zien dat de visie van de SP klopt, maar voor de rest schiet het dus niet op. Een meerderheid van de politiek zal zich toch tijdig achter die visie moeten scharen. Diverse politici weten wel dat de SP gelijk heeft, maar stemmen om allerlei redenen (vaak partijpolitiek) dan toch niet met onze voorstellen mee.

Op provinciale schaal kunnen we dat ook gaan zien bij de RijnGouweLijn en de RijnLandRoute. Twee projecten die belachelijk veel geld kosten en niet de problemen gaan oplossen waarvan men zegt dat ze er zijn. Sterker, ze creëren alleen maar meer nieuwe problemen. Maar veel politici beschouwen die projecten als een doel op zich en dan is men blind voor voortschrijdend inzicht. Onder invloed van langdurige besluitvorming willen deze politici die projecten toch doordrukken om maar te laten zien dat de politiek wel degelijk iets doet. Dat het middel erger is dan de kwaal en onverantwoorde risico’s met zich meebrengt is van ondergeschikt belang. Sterker nog, men wuift die bezwaren weg.

Tot blijkt dat er niet genoeg geld is.
Dan zit men met de handen in het haar. Letterlijk.

Gisteren gaf gedeputeerde van Dijk aan dat hij het ook allemaal niet meer wist, want er kwam geen extra geld voor de RijnLandRoute en de RijnGouweLijn van het rijk.
Hij hoopt nog dat de regio meer geld op tafel zal leggen, maar die hebben al belachelijk veel geld apart gezet en sommige gemeenten zullen nauwelijks/geen voordeel hebben van deze projecten. Integendeel, zelfs meer nadelen.
En het is ook nog eens onfatsoenlijk om gemeenten die al veel moeten gaan bezuinigen om hun sociale/maatschappelijke voorzieningen voor hun inwoners op peil te houden om nog meer geld voor prestigeprojecten te vragen.
Niet alleen ons Statenlid Harre van der Nat, maar ook Statenleden van andere partijen gaven gisteren aan zelden zo een verslagen gedeputeerde te hebben zien zitten als Van Dijk.
Maar dit is natuurlijk wel het gevolg van het feit dat hij bij de collegeonderhandelingen al die projecten naar zich toe heeft getrokken en daar feitelijk zijn politieke lot aan verbonden heeft. Al die jaren met de bluf dat het wel goed zou komen, maar nu slaat die bluf middels de crisis als een boemerang terug in zijn gezicht.
Een crisis kan dus ook voordelen hebben bij slechte projecten.

Hoe dit precies af gaat lopen is nog de vraag. Wat de SP betreft stoppen we direct met deze projecten. En besteden we het geld aan het slim oplossen van echte problemen en daar zitten zelfs enkele knelpunten bij waarvan men denkt die met bijvoorbeeld een RijnLandRoute op te kunnen lossen.
Dat is financieel verstandig, maatschappelijk verstandig en politiek gezien verstandig.
En wellicht zou in dat laatste nog de grootste winst zitten. Dat de belangrijkste les zal zijn dat politici de moed moeten hebben om zelfs na jaren van discussie over dit soort plannen er toch een streep doorheen te zetten, omdat het uiteindelijk toch niet zo’n goed plan blijkt te zijn.
De HSL en de Betuweroute zijn daar enkele duidelijke voorbeelden van. En wie vond dat ook alweer geen goed idee…?

1 reactie »

  1. [...] zag hem al bellen. Dat stopte niet, dus toen heb ik een zin geplakt in mijn verhaal”"Stop de RijnGouweLijn, stop de Rijnlandroute, stop de parallelstructuur A12 en stop met bellen.” (bekijk hier de [...]

    Pingback door Weblog Eva en Julian » Stop RGL, stop Rijnlandroute, stop met bellen — vrijdag 2 juli 2010 @ 10:51

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

RSS Statennieuws