Bart Vermeulen

Weblog
Bart Vermeulen

donderdag 24 juni 2010, 23.30 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

het afscheidsproces bij de provincieboot

Ik schrok gisteren.
Gisteren moest ik de voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen vervangen en op de agenda stond een stuk ter kennisname over de verkoop van de provincieboot.
En met die verkoop zijn wij het als SP erg eens, sterker, het was in de vorige statenperiode ons idee. En dat het provinciebestuur onze ideeën overneemt is altijd goed. Dat ze daar wat traag in zijn, dat went.
Maar daar schrok ik niet van. Ik schrok van het feit dat de VVD daar nog vragen bij had.

Want in de vorige periode was de VVD in twee kampen verdeeld.
Het ene kamp wilde de boot graag houden, want dat was zo makkelijk om de Volvo Ocean Race te bezoeken en het andere kamp wilde de boot graag verkopen, want de provincie heeft er geen enkel voordeel van. Hier schreef ik er al eerder over.
Na de verkiezingen zag ik dat bij de VVD de aanhangers van het zogeheten verkoopkamp in de meerderheid waren. Niet direct ten aanzien van de verkoop van de boot, maar bijvoorbeeld wel bij de subsidieverstrekking aan instellingen die bestuurders boven de Balkenendenorm betalen. De VVD steunde ons voorstel en dat was in de vorige periode ondenkbaar.
Dus de VVD is op een aantal punten een wat realistischer koers gaan varen met meer oog voor de samenleving en dat is winst. En die stroming kan wat mij betreft binnen de VVD niet genoeg ruimte krijgen.
(meer…)

donderdag 24 juni 2010, 22.48 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

RijnLandRoute en RijnGouweLijn op losse schroeven

De SP krijgt vaak gelijk. Gaat het over de integratie, de marktwerking in de publieke sector, de kredietcrisis… de SP krijgt gelijk in haar analyse en voorspellingen. Achteraf. Als het leed al geleden is. En veel geld verdwenen is. En het vertrouwen in de politiek nog lager is geworden.
Kortom, daar hebben we als samenleving geen reet aan. Het is goed om te zien dat de visie van de SP klopt, maar voor de rest schiet het dus niet op. Een meerderheid van de politiek zal zich toch tijdig achter die visie moeten scharen. Diverse politici weten wel dat de SP gelijk heeft, maar stemmen om allerlei redenen (vaak partijpolitiek) dan toch niet met onze voorstellen mee.

Op provinciale schaal kunnen we dat ook gaan zien bij de RijnGouweLijn en de RijnLandRoute. Twee projecten die belachelijk veel geld kosten en niet de problemen gaan oplossen waarvan men zegt dat ze er zijn. Sterker, ze creëren alleen maar meer nieuwe problemen. Maar veel politici beschouwen die projecten als een doel op zich en dan is men blind voor voortschrijdend inzicht. Onder invloed van langdurige besluitvorming willen deze politici die projecten toch doordrukken om maar te laten zien dat de politiek wel degelijk iets doet. Dat het middel erger is dan de kwaal en onverantwoorde risico’s met zich meebrengt is van ondergeschikt belang. Sterker nog, men wuift die bezwaren weg.

Tot blijkt dat er niet genoeg geld is.
Dan zit men met de handen in het haar. Letterlijk.
(meer…)

donderdag 27 mei 2010, 17.17 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

Ook Nederlek tegen fusie

Na de inwoners van Bergambacht zijn ook de inwoners van Nederlek tegen een fusie van hun gemeente met de omliggende gemeenten in de Krimpenerwaard.
De gemeenteraad heeft het standpunt van de meerderheid van de bevolking terecht unaniem overgenomen.

De provincie wil graag een fusie opleggen. Niet dat daar noodzaak voor is, maar omdat het simpelweg makkelijker is om met minder gemeenten te moeten onderhandelen bij ruimtelijke projecten. Dat het bestuur daarmee verder van de inwoners af komt te staan en dat het vertrouwen in de politiek daarmee verder daalt maakt het provinciebestuur niets uit.

Ons standpunt was en is dat de gemeenten in de Krimpenerwaard tot 2012 verder moeten werken aan het verbeteren van de samenwerking (in het zogeheten K5-verband) en dat in dat jaar een evaluatie komt van wat de beste optie voor de toekomst is.
Dat voorstel is geheel in lijn met wat het SGBO-rapport “De stip aan de horizon” van enkele jaren geleden als aanbeveling had. Een noodzaak voor een fusie is er nogmaals niet.

(meer…)

woensdag 26 mei 2010, 11.32 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

“Golfbanen zijn ook groen”

Dat waren zo’n 10 jaar geleden de woorden van de raadsfractie van Groen Links in Leidschendam om een golfbaan in recreatiegebied Vlietland goed te praten. Die golfbaan is voor een groot deel inmiddels van tafel al zijn er nog andere slechte ontwikkelingen gaande.
Maar dit gaat weer over een ander gebied, namelijk de Duivenvoordse Polder bij Wassenaar.

De golfvereniging Leeuwenbergh wil daar namelijk een golfbaan aanleggen, terwijl het een natuurgebied van Staatsbosbeheer is.

Golfclub lonkt naar natuurgebied

Golfvereniging Leeuwenbergh in Leidschendam wil het natuurgebied achter de Wassenaarse wijk Kerkehout veranderen in een golfbaan. De plannen werden dinsdag gepresenteerd.

De golfclub wil in 2013 verhuizen naar het natuurgebied van Staatsbosbeheer en presenteerde de plannen daarvoor dinsdagavond in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Maandag wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad van Wassenaar. Als het aan de golfvereniging ligt wordt het bestemmingsplan voor de beoogde nieuwe golfbaan half juni voorgelegd.

Natuurliefhebbers zijn niet blij met de plannen voor de golfbaan, omdat het ten koste zou gaan van weidevogels in het gebied.
Bron: RTV West

Het lijkt me dat de provincie daar maar niet aan mee moet werken. De natuur staat in dit deel van Zuid-Holland al onder grote druk.
(meer…)

vrijdag 7 mei 2010, 8.49 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

OV-Chipkaart in en om het Groene Hart

SP voert actie tegen de ov-chipkaart

Reizigers in met name de bus en tram gaan flink meer betalen met de ov-chipkaart. Dat stelt de Kamerfractie van de SP en daarom voert de partij vrijdag actie. Kamerleden touren met een bus langs stations in het Groene Hart en Leiden.

De SP wil weten hoe de ervaringen zijn van de reizigers met de ov-chipkaart. Op de stations wordt hun medewerking gevraagd aan een enquête over hun ervaringen met de chipkaart.

Volgens onderzoek van de SP zijn de kosten van het vervoer in sommige gevallen met de ov-chipkaart wel twaalf procent duurder dan met de traditionele strippenkaart. Dat zou onder meer in Leiden het geval zijn.
Bron: RTV West

Met die OV-Chipkaart zijn we voorlopig nog niet klaar. Harre en Erik zijn ook bij de actie aanwezig, want de provincie heeft ook een belangrijke rol bij de kaart. Onder andere bij het vaststellen van de tarieven. Hier is daar meer over te lezen.

woensdag 28 april 2010, 10.28 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

Demissionair en eindelijk wakker

Huizinga bestrijdt leegstand kantoren

DEN HAAG – Demissionair minister Tineke Huizinga van VROM neemt maatregelen om de leegstand van kantoren aan te pakken. Straks mogen er alleen nog nieuwe kantoren worden gebouwd, als is aangetoond dat er geen alternatieven zijn binnen bestaande kantorenparken.

Ook moeten leegstaande kantoren voor minimaal tien jaar een woonbestemming kunnen krijgen. Nu kan dat gedurende vijf jaar. Volgens VROM wacht een op de zeven kantoren momenteel op een huurder en staan kantoren steeds langer leeg.

Als het beleid niet verandert, zal het aanbod aan kantoorruimte de komende jaren met 15 procent groeien.

”Het is toch te gek voor woorden dat we onbekommerd blijven bouwen als er nog kantoorruimte met een oppervlakte van 960 voetbalvelden leegstaat”, stelt Huizinga.
Bron: Nu.nl

Toch opvallend dat een demissionaire status ineens tot actie kan leiden. Nu is dit op zich een goed voorstel, ik ken toevallig een partij die dit al jaren wil. Maar nu het verstand ineens de overhand krijgt is het wellicht verstandig om het OV-chipkaartdossier nog eens te bekijken?

donderdag 15 april 2010, 13.17 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

Ambtswoning Voorschoten simpel te vinden

De gemeente Voorschoten is op zoek naar een ambtswoning voor de burgemeester. Maar welke woning en tegen welke kosten is nog niet duidelijk.
Als SP-Statenfractie geven we de gemeente graag een tip: Leidseweg 241.

De provincie heeft dat pand onlangs veel te voorbarig gekocht en moet er dus binnenkort vanaf. Het staat namelijk op het slechtste traject van de geplande Rijnlandroute. En deze (sowieso overbodige) weg moet dwars door Voorschoten.
De Rijnlandroute op deze plek aanleggen is dus kapitaalvernietiging, maar ook nog eens desastreus voor de leefbaarheid van Voorschoten. Alle reden om in ieder geval voor een ander traject te kiezen.
En alle reden om het pand dus weer in de verkoop te doen en dan is het wel aardig om het als eerste aan Voorschoten te koop aan te bieden. Om het goed te maken…

(meer…)

donderdag 8 april 2010, 14.50 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

“Extreme wachttijd voor huurwoning Rijnstreek”

Extreme wachttijd voor huurwoning Rijnstreek

De wachttijd voor een huurwoning in de Rijnstreek is tot ruim vijf jaar opgelopen. Zo lang is de wachttijd nog niet eerder geweest. Dat zegt de stichting Woonmarkt Rijnstreek.

De lange wachttijd wordt vooral veroorzaakt doordat huurders niet doorstromen naar een koopwoning. Daardoor zijn er minder huurwoningen beschikbaar voor woningzoekenden.
Bron: RTV West

En dat is nog maar de helft van de wachttijd in Leiden en omstreken.
Nog meer reden om ook hier snel mee aan de slag te gaan.

woensdag 7 april 2010, 21.11 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

D66 bijna wakker

Tja, verkiezingstijd. Dan gaan sommige partijen herhalen wat andere partijen al hebben aangepakt. Je moet toch iets om in de gunst van de kiezer te komen.
Zo ook D66 die vandaag vragen over leegstaande kantoorruimte stelt. Maar in februari hebben wij dat probleem al aangepakt en ook de antwoorden van de provincie zijn al bekend.
Er is een reden waarom de vragen en antwoorden van Statenfracties altijd naar alle Statenleden gaan…

Uiteraard zijn we als SP wel blij dat nu ook D66 het probleem ziet waar we al jaren een oplossing voor willen. We rekenen dan ook op steun voor onze voorstellen om de leegstand van kantoorruimte te bestrijden en meer woonruimte voor starters mogelijk te maken.

Als SP zijn we ook blij met de eerste stap van de provincie om in Zuid-Holland een goed onderzoek te doen naar de hoeveelheid leegstaande kantoorruimte, maar er mag wel wat tempo in dat onderzoek. Stap twee is samen met de gemeenten regionale afspraken maken om de leegstand aan te pakken en kantoorruimte om te bouwen tot woonruimte.

woensdag 24 maart 2010, 11.42 uur – Bart
Categorie: Algemeen, Provinciale Statenzaken

Waterschappen naderen einde

Goed nieuws. De kans is groot dat de waterschappen binnenkort als uitvoeringsorgaan verder gaan (want ze zijn goed in het zorgen voor schoon water en overstromingen tegengaan) en dat de besluitvorming naar het rijk of de provincie gaat. Dat is geen grote bezuiniging, maar wel een verstandige keus gezien het feit dat de waterschappen een overbodige bestuurslaag zijn.
De VVD schijnt om te zijn. In Zuid-Holland snappen ze het inmiddels ook, dus landelijk is een kleine stap verder en ik hoop dat de VVD voorstander blijft.
De voorzitter van de Unie van Waterschappen (zie hieronder) heeft geen vertrouwen in het rijk en de provincie, want die laten in zijn beleving de boel snel onder water lopen als mensen niet meer voor het waterschap kunnen stemmen. Logica die niemand kan volgen en die een reactie krijgt van één woord: “rijkswaterstaat”. Niet echt een organisatie die bekend staat om inunderende activiteiten en die dus prima werkt aan veilige dijken.
(meer…)

Volgende pagina »

RSS Statennieuws